top of page

Klasa 7C

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

1. Liczby.

2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych.

3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników.

4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich.

Ułamki zwykłe:    Link 1       Link 2        Link 3

Ułamki dziesiętne:  Link 1       Link 2

5. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich.

Ułamki zwykłe:  Link 1     Link 2

Ułamki dziesiętne: Link 1     Link 2

6. Wyrażenia algebraiczne.

7. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych.

8. Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej.

Link 1   Link 2

DZIAŁ 2. PROCENTY

1. Procenty i ułamki

 

2. Diagramy procentowe

Dokument

3. Jaki to procent?

Dokument

4. Obliczanie procentu danej liczby?

Dokument nr 1       Dokument nr 2

5. Podwyżki i obniżki

6. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

7. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe

8. Obliczenia procentowe

bottom of page